Пелети

  • Румънски пелети клас А1
  • Пелетите се продават на палет, а на един палет има 990 кг (66 чувала)

Leave a reply